Gościniec Jurajski
Podlesice 81,
42-425 Kroczyce,
GPS: N 50.56856 E 19.53381

Recepcja
tel: : +48 606 74 34 27
e-mail: recepcja@gosciniecjurajski.pl

Marketing i Rezerwacja Grupowa
tel: + 48 34 315 50 01 wew 140
tel: +48 34 315 50 01 wew 228
e-mail: biuro@gosciniecjurajski.pl
e-mail : hotel@gosciniecjurajski.pl

Gastronomia
tel: + 48 34 315 50 01 wew 142
e-mail : gastronomia@gosciniecjurajski.pl

Księgowość
tel: +48 34 3155001 wew 160
e-mail ksiegowosc@gosciniecjurajski.pl

Dane firmy:
Bodeko Hotele Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Jawornik 52 A

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, XVII Wydział Gospodarczy
KRS 0000270474 REGON: 240525768 NIP: 649-21-96-241
Kapitał Zakładowy 5 001 000,00 PLN
Rachunek Bankowy ING Bank Sląski 78 1050 1142 1000 0023 1241 5074

Mapa

 
© 2016 Gościniec Jurajski, Podlesice 81, 42-425 Kroczyce, tel:+48 606 74 34 27
e-mail: recepcja@gosciniecjurajski.pl